Fig. 4: Grupo de estructuras glandulares con aspecto organoide adyacente a carcinoma intraductal que simula microinfiltración (HE, 40x).